Cursos disponibles

This is a demo of a course created from Template.

 • Estudiants inscrits: Encara no hi ha cap estudiant inscrit en aquest curs

This is a demo of a course created from Template.

 • Estudiants inscrits: 4

This is a demo of a course created from Template.

This is a demo of a course created from Template.

 • Estudiants inscrits: 1

Curs adreçat a l'alumnat de GES II del mòdul "El món del treball".

Curso dirigido al alumnado de GES II del módulo "El mundo laboral".

Course targeted to GES II students in the subject "Labour world".

Zrównoważone budownictwo-działalność człowieka związana z projektowaniem i wznoszeniem obiektów budowlanych przy wykorzystaniu zachowań właściwych dla zrównoważonego rozwoju, w szczególności przejawiająca się w dbałości o środowisko naturalne oraz oszczędne gospodarowanie surowcami w całym cyklu budowlanym: począwszy od projektu, poprzez prace konstrukcyjne, eksploatację budynku (właściwą eksploatację, prace remontowe, konserwatorskie i modernizacyjne) – aż do jego rozbiórki.

Zrównoważone budownictwo:

 • - minimalizuje niekorzystny wpływ inwestycji na środowisko przez cały okres życia obiektu,
 • - zapewnia oszczędność energii,
 • - powoduje wykorzystywanie materiałów bardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego,
 • - pozwala na obniżenie kosztów budowy i eksploatacji, 
 • - uzyskanie odpowiedniej trwałości przyszłej inwestycji budowlanej,
 • - zwiększa komfort i bezpieczeństwo mieszkańców (społeczności lokalnej).

Problem:

Budowa infrastruktury drogowej zgodnie z zasadą zrównoważonego budownictwa – etap przygotowania i projektowania.

Grupa docelowa:

 • - Inwestorzy:

 • - jednostki samorządu terytorialnego np. Gminy. Powiaty, Województwo, podległe jednostki,

 • - deweloperzy,

 • - przedsiębiorcy,

 • - architekci, projektanci branżowi, specjaliści ochrony środowiska, przyrodnicy, technolodzy,

 • - kierownicy budów, inspektorzy nadzoru robót branżowych,

 • - przedstawiciele firm budowlanych,

 • Estudiants inscrits: 2

La sostenibilità e lo sviluppo sostenibile si concentrano sul bilanciamento fra lo sviluppo aziendale e le esigenze di proteggere l’ambiente in cui viviamo.

Sustainability and sustainable development focus on the balance between business development and the need to protect the environment in which we live.

TARGET: Direttori di piccoli alberghi o responsabili / Small Hotels director or responsible

CONTENUTI:

 • - general management;
 • - impatto ambientale: energia e salvaguardia ambiente;
 • - gestione risorse (idriche, energetiche)
 • - gestione rifiuti
 • - comunicazione sostenibilità

 • CONTENST:
 • - general management;
  - environmental impact: energy and environmental protection;
   - resource management (water, energy)
   - waste management
   - sustainability communicationDURATA / DURATION: 20 h

COMPETENZE MATURATE:
 • - gestione delle risorse efficiente;
 • - competenze comunicative;
 • - conoscenza delle filiere produttive e loro funzionamento
SKILLS ACQUIRED:
- efficient resource management;
- communication skills;
- knowledge of production chains and them

CONTATTI / CONTACTS: barbarapiroddi@performare.eu - 0648906884

CALENDARIO / CALENDARY: da giugno a luglio 2019 / from june to july 2019


This is a demo of a course created from Template.

 • Estudiants inscrits: Encara no hi ha cap estudiant inscrit en aquest curs

This is a demo of a course created from Template.

 • Estudiants inscrits: Encara no hi ha cap estudiant inscrit en aquest curs